پست های مورد نیاز ما ؛

  •     طراح
  •     چرخکار
  •     کمک برشکار
  •     غرفه دار
  •     انباردار
  •     پیک موتوری
  •     وسط کار
  •     وکیل
  •     بازاریاب
  •     مسئول امور تبلیغات
 
اگر که فکر میکنید میتوانید با ما همکاری نمایید، از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید .