اولین همایش سراسری مشتریان گروه پوشاک لیدین با حضور تعداد زیادی از همکاران از سراسر کشور , در تاریخ پنجم خرداد ماه 1391 در تهران برگزار شد .
در این همایش که گوشه ای از تصاویر آن را در زیر مشاهده مینمایید تاریخچه ای از فعالیت چندین ساله ی گروه پوشاک لیدین و برنامه های آینده ی این مجموعه تبیین گردید . همچنین این همایش فرصتی بود برای دیدار و رایزنی مجدد با مشتریان سراسر کشور و دریافت نظرات و پیشنهادات آن ها .


همایش 1391


همایش 1391


همایش 1391


همایش 1391


همایش 1391


همایش 1391همایش 1391همایش 1391